+100%-
Kriza ili prilika za rast?

Kriza ili prilika za rast?

Etimološki posmatrano, riječ kriza potiče iz grčkog jezika. U staroj Grčkoj riječ kriza značila je “presudu” ili “odluku”, presudni trenutak...

Page 1 of 4 1 2 4

Preporučeno